Gradska podružnica Srpskog lekarskog društva Niš

Predsednik Podružnice:

Prof. dr Zoran MiloševićPodpredsednik Podružnice:


P
rof. dr Dragan Jovanović


 
Generalni sekretar Podružnice:
 
Prof. dr Mila Bojanović

Prof. dr Dragoslav Bašić

Prof. dr Dragan Veselinović
Prof. dr Ružica Milićević
Prof. dr Goran Stanojević
Prof. dr Stevan Ilić
Dr Ljubodrag Stepanović
Prof. dr Dušica Stojanović
Prof. dr Dragan Krasić
Dr Svetlana Stojiljković
Prim.dr Dragan Đorđević
Prof. dr Tomislav Kostić
Dr Dragana Joksimović Stevanović
Prof. dr Andrej Veljković
Potpukovnik dr Miodrag I. Stanković