Gradska podružnica Srpskog lekarskog društva Niš

 

 

Sertifikate sa održanih predavanja možete podići u prostorijama gradske podružnice

SLD u Nišu, svakog radnog dana od 10-14 časova, ul. Bulevar dr Zorana Đinđića 50